İş

Türk İş Makinaları Sektörü, Dünya Makina-Ekipman Kiralama Pazarının Etkin Oyuncularından Biri Olmak İçin Harekete Geçti

“Makine ve Ekipman Kiralama Piyasası Analiz Raporu”na göre küresel pazarlarda “kiralama sektörü” önümüzdeki 15 yılda yüzde 50 büyüyecek. Rapor, Türkiye’nin makine ve ekipman kiralama pazarında rakip ülkelere kıyasla büyük bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu değerlendirmenin ışığında Türk iş dünyası, 2027 yılında 179,6 milyar dolara ulaşması beklenen makine ve ekipman kiralama pazarında yeni fırsatlar için harekete geçti.

Dünya çapında pazar büyüklüğü yaklaşık 120 milyar dolara ulaşan ve önümüzdeki 15 yılda yüzde 50 büyümesi beklenen makine ve ekipman kiralama (MEK) pazarında Türkiye inşaat ve istif makineleri segmenti, etkili oyunculardan biri olmaya hazırlanıyor. Küresel pazarlarda toplumun her kesiminden ve kesiminden gelen ihtiyaçların hızla artması ve kaynakların sınırlı olması, “kiralama” gibi analiz yöntemlerini öne çıkarırken, makine ve ekipman kiralama pazarının büyüklüğünün 2027 yılında 179,6 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER), İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER), Makina İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makine Sanayii Birliği işbirliğiyle şubeye yönelik “Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analiz Raporu” hazırlandı. Federasyonu (MAKFED).

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Az Akgün ve İSDER Yönetim Kurulu Lideri Serkan Karataş, ilk kez hazırlanan bu raporun çarpıcı sonuçlarını, bölümün durumunu, gelecek hedeflerini ve bu yılın ilk 6 ayına ait sektörel dış ticaret verilerini açıkladı. .

EN BEŞ ŞİRKETTEN ÜÇÜ ÇİN ŞİRKETİ

İlk etapta yapılan araştırmaya göre Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kiralama şirketleri sektörün yüzde 80’inden fazlasını temsil ediyor. Ortaya çıkan sonuçlardan biri, Çin’deki kiralama pazarının dikkate değer bir büyüme göstermesi ve ilk beş büyüyen şirketten üçünün Çinli şirketler olmasıydı. Raporda, dünya pazarındaki ilk beş şirketin tek başına yaklaşık 20 milyar euro gelir elde ettiği tahmin edilirken, bu şirketlerin küresel pazarın neredeyse yüzde 20’sine tekabül eden bir büyüklüğü var.

2022 yılı rakamlarına göre toplam 6 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 400 bin kişilik istihdamıyla öne çıkan Türk iş ve istif makinaları sektörü, kiralama sektöründe büyüyen pazarda yeni fırsatları yakalamayı ve büyümeyi hedefliyor. Avrupa Birliği’nin (AB) yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda bir yol haritası geliştirmek. Yeni teknolojilerle küresel rekabete ayak uydurarak dünya pazarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ RAKİP ÜLKELERDEN DAHA FAZLA

Rapora göre, 2021 yılı itibarıyla küresel iş ve endüstriyel makine-teçhizat pazarında Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) yüzde 38 payla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 28 payla Avrupa, yüzde 26 payla Asya Pasifik, Orta Doğu takip ediyor. ve yüzde 6 ile Orta Doğu. Bunu yüzde 3 ile Afrika ve Latin Amerika takip ediyor. Asya-Pasifik bölgesi yakın gelecekte en yüksek büyüme oranıyla pazarın liderliğini üstlenebilecek bölge olarak görülüyor.

Türkiye, Avrupa bölgesi kapsamında ele alınırken, Avrupa iş ve sanayi makine-ekipman kiralama pazarı, pazar payı açısından 29,70 milyar dolarla Kuzey Amerika’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Teknoloji devriminin makine-teçhizat kiralama pazarında önümüzdeki çeyrek yüzyıldaki büyük dönüşümün lokomotifi olmaya aday olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin makine sektöründe halen gelişmekte olan yeni bir pazar olduğu görülüyor. -ekipman kiralama pazarı rakip ülkelere göre büyük bir potansiyele sahiptir.

1,1 MİLYAR DOLAR İHRACAT, 1,1 MİLYAR DOLAR İTHALAT

İMDER’in, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türk iş makineleri bölümü bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 112 milyon dolar ihracat, 1 milyar 104 milyon dolar ithalat yaptı. MAİB verileri, Türk iş makineleri sektörünün Ocak-Haziran 2023 döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 1 milyar 112 milyon dolara ulaştığını gösterdi. Sektörün aynı dönemde ithalatı ise 1 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK SATIŞ TEMMUZ AYINDA YAPILDI

İMDER’in üye firmalarından aldığı bilgiye göre bu yılın temmuz ayında 1.327 adet iş makinesi satışı gerçekleşti. Temmuz ayında ulaşılan bu rakam, şimdiye kadar temmuz ayında gerçekleşen en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi. Bu yılın ilk 7 ayında satılan iş makinesi sayısı ise 8 bin 217 oldu. MAİB verilerine göre, Rusya, Almanya, Ege Serbest Bölgesi, Avusturya, Fransa, İngiltere, ABD, Irak, Kazakistan ve İsveç başı çekti. inşaat ve madencilik makineleri ihracatı.

İş makineleri bölümü 2022 yılında toplam 11 bin 43 adet iş makinesi satışı gerçekleştirirken, 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iş makinaları bölümünde Rusya, Almanya ve Ege Serbest Bölgesi ilk üçe girdi. İmalat sanayi içindeki konumu; “Büyük Türkiye Yüzyıl Vizyonu” doğrultusunda çalışmalarını güçlendiren sektör, 2022 yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık ciro ve 250 bin kişiye istihdam olanağıyla çıtasını hız kesmeden yükseltmeye devam etti.

İSTİF MAKİNELERİ İHRACATINDA RUSYA İLK

İSDER, MAİB verilerine göre istif makineleri branşında da bu yılın ilk 6 ayında 374 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı. MAİB verilerine göre istif makineleri sektörü, Ocak-Haziran 2023 döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 374 milyon dolara çıkardı. Bölüm aynı dönemde 905 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İstif makinaları ihracatında ilk sıraları Rusya, Ukrayna, Cezayir ve ABD aldı.

İSDER’in üye firmalardan aldığı verilerden yola çıkarak hazırladığı verilere göre sektörde bu yıl temmuz ayında 799 iş makinesi satışı gerçekleşirken, bu yılın ilk 7 ayındaki toplam satış sayısı ise 9 bin 324’e ulaştı. İstif makinaları sektörü 2022 yılında 1 milyar dolar ihracat yapacak, ihracatta ilk 3 ülke Rusya, Cezayir ve ABD oldu. Yüksek katma değerli üretim gücü, yaklaşık 130 bin kişilik istihdamı ve 2022 yılında yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan cirosu ile departman, “Büyük Türkiye Yüzyıl Vizyonu” doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Raporu ve bölümü değerlendiren İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akgün şunları söyledi:

“GELECEĞİN MODELLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ: MAİB’in açıkladığı Ocak-Haziran 2023 rakamlarına göre Türk iş ve iş makineleri sektörü, ihracat rakamını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 20 artırarak 1 milyar 112 milyon dolara ulaştı. Şubemiz, ‘Büyük Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ doğrultusunda imalat sanayindeki konumunu güçlendirmiş; 2022 yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık cirosu ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam olanağıyla çıtasını hız kesmeden yükseltmeye devam ediyor. Şubenin çatı kuruluşu olan İMDER; 20 yılı aşkın süredir iş ve iş makinaları bölümünün katlanarak büyüyen ilerleyişinde tüm şube temsilcilerine rehberlik etmeyi misyon edinmiştir. Günümüzün ağır rekabet koşullarında Türk markasının gücünü her platformda göstermek için yeni çalışmalara imza atmaya devam edecektir. Türk inşaat, inşaat ve istif makineleri departmanlarının küresel rekabette öne çıkabilmek ve geride kalmamak için teknoloji ve sürdürülebilirlik konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle amacımız; Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak sektörel bilgi birikimimiz ve yenilenen analiz ve projelerimiz ile segmentlerimizi dünya ile rekabet edebilecek süreçlerle bilgi ve sistematiklik düzeyine getirmek. Ayrıca işletme, inşaat ve istif makinaları branşları olarak; iklim krizi, küresel ısınma, hava kirliliği gibi konuları çok önemsiyor; Paris İklim Anlaşması ile temeli atılan ‘Sıfır Karbon Ayak İzi’ unsuruyla yeşil enerji, temiz üretim ve sürdürülebilir teknolojileri kullanarak geleceğin modellerine yatırım yapıyoruz.

KAYNAKLARIMIZIN SINIRLILIKLARI BİZİ ALTERNATİF ANALİZ PROSEDÜRLERİ ARAMAYA ZORLAMAKTADIR: Günümüz dünyasında toplumun her kesiminden gelen ihtiyaçlar her geçen gün artarken, sınırlı kaynaklarımız bizi alternatif çözüm formülleri aramaya itiyor. Paylaşım ekonomisi olarak da tanımlayabileceğimiz ‘kiralama’ prensibi bu noktada devreye giriyor. Leasing yaklaşımı, ülkemizin kalkınma atılımına katkıda bulunan birçok değerli kurum ve kuruluşa, kaynaklarını daha aktif artışlara yönlendirmelerini sağlayacak alternatif çözümler sunmaktadır. “Tüm bölüm temsilcileri, mühendisler ve akademisyenler için kaynakça görevi gören Makine ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi Raporu, ‘kiralama’ kavramını detaylı ve farklı açılardan ele alıyor.”

SERKAN KARATAŞ: YENİ TEKNOLOJİLERİ VE KÜRESEL REKABETİ YAKALAYARAK ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYORUZ:

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, tüm dünyanın “küreselleşme” olarak tanımlanan bir süreçten geçtiğini ve etkilerinin tüm sektörlerde yoğun bir şekilde hissedildiğini belirtti. Karataş şunları söyledi:

“Yeni teknolojilere ve küresel rekabete ayak uydurarak üretim gücünü artıran sektörümüz, 2023 yılı Ocak-Haziran 2023 rakamlarına göre ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artırarak 374 milyon dolara çıkardı. MAİB. Katma değeri yüksek üretim gücümüz yaklaşık 130 milyon dolar.” “Bin kişiye sağladığımız istihdam ve 2022 yılındaki yaklaşık 2 milyar dolarlık ciro rakamlarımızla ‘Büyük Türkiye Yüzyıl Vizyonu’ doğrultusunda hedeflerimize ulaşmaya devam ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bağlum Evden Eve Nakliyat
televizyon tamircisi en yakın
Başa dön tuşu